Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông là tổng doanh thu hay chỉ là lợi nhuận?

Ngày hỏi:17/08/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi đối với công ty cổ phần thì cổ tức để trả cho cổ phần phổ thông thì khoản đó là tổng doanh thu hay chỉ phần lợi nhuận?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông là tổng doanh thu hay chỉ là lợi nhuận?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 3 Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định về việc trả cổ tức như sau:

   - Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.

   - Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

   + Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

   + Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

   + Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

   => Như vậy, theo quy định trên thì cổ tức của công ty cổ phần để trả cho cổ phần phổ thông là khoản lợi nhận ròng sau khi đã trừ chi phí, hoàn thành nghĩa vụ thuế và một số nghĩa vụ cho công ty chứ không phải là doanh thu.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn