Công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp nhà nước được quy định thế nào?

Ngày hỏi:27/12/2016

Công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của Doanh nghiệp nhà nước được quy định thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang làm việc tại một công ty bảo hiểm 100% vốn nhà nước, tôi đang tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của công ty. Nên tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của Doanh nghiệp nhà nước được quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Đức Trí (090***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp nhà nước được quy định tại Điều 13 Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước như sau:

   1. Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng, trình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm theo các nội dung quy định tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định này.

   2. Sau năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp được cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước phê duyệt, doanh nghiệp thực hiện công bố kế hoạch trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp đồng thời gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố theo quy định. Thời hạn công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp không muộn hơn ngày 31 tháng 3 của năm thực hiện kế hoạch.

   3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước thực hiện công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch được phê duyệt.

   4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp trên cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ (http://www.business.gov.vn) trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kế hoạch của doanh nghiệp.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp nhà nước. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn