Công khai thông tin hộ khoán mới ra kinh doanh, hộ khoán có điều chỉnh số thuế phải nộp trên trang thông tin điện tử

Ngày hỏi:16/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Quang Văn, tìm hiểu quy định của pháp luật về việc công khai thông tin liên quan đến người nộp thuế trên trang thông tin điện tử của chi cục thuế. Tôi có thắc mắc sau mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Công khai thông tin hộ khoán mới ra kinh doanh, hộ khoán có điều chỉnh số thuế phải nộp trên trang thông tin điện tử được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công khai thông tin hộ khoán mới ra kinh doanh, hộ khoán có điều chỉnh số thuế phải nộp trên trang thông tin điện tử được quy định tại Điều 6 Quyết định 1474/QĐ-BTC năm 2014 về Quy chế công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Căn cứ vào Sổ bộ thuế điều chỉnh, thay đổi, bổ sung hàng tháng, Chi cục Thuế lập và in Danh sách hộ khoán thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của các hộ kinh doanh mới đăng ký thuế trong tháng; Danh sách hộ khoán và mức thuế phải nộp của các hộ kinh doanh mới đăng ký thuế trong tháng có phát sinh tiền thuế hoặc hộ khoán có bổ sung điều chỉnh tiền thuế trong tháng, gửi Cục Thuế để thực hiện việc công khai trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cục Thuế.

   - Các thông tin công khai của hộ khoán mới ra kinh doanh, hộ khoán có điều chỉnh số thuế phải nộp như sau:

   + Đối với Danh sách hộ khoán thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của các hộ kinh doanh mới đăng ký thuế trong tháng, các thông tin công khai gồm: Mã số thuế, tên hộ kinh doanh, địa chỉ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính, doanh thu dự kiến trong năm.

   + Đối với Danh sách hộ khoán và mức thuế phải nộp của các hộ kinh doanh mới đăng ký thuế trong tháng hoặc hộ khoán có bổ sung điều chỉnh tiền thuế trong tháng, các thông tin công khai gồm: Mã số thuế, tên hộ kinh doanh, địa chỉ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính, tổng doanh thu trong năm, tiền thuế phải nộp trong năm (Tổng số thuế phải nộp, chi tiết theo từng loại thuế khoán phát sinh phải nộp: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, v.v…).

   - Thời điểm công khai: Việc công khai thông tin của hộ khoán mới ra kinh doanh, hộ khoán có điều chỉnh số thuế phải nộp quy định tại Điều này được thực hiện chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trang thông tin điện tử
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn