Công khai thông tin hộ khoán ổn định tiền thuế trên trang điện tử được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:16/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Lê Bảo, tôi có một cựa hàng buôn bán vật liệu xây dựng tại Tp. Hàng năm tôi nộp thuế về hoạt động buôn bán của mình bằng phương pháp khoán thuế. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập cụ thể: Công khai thông tin hộ khoán ổn định tiền thuế trên trang điện tử được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công khai thông tin hộ khoán ổn định tiền thuế trên trang điện tử được quy định tại Điều 5 Quyết định 1474/QĐ-BTC năm 2014 về Quy chế công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Căn cứ vào Sổ bộ thuế ổn định hàng năm của hộ khoán đã được duyệt, Chi cục Thuế lập và in Danh sách hộ khoán thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân; Danh sách hộ khoán và mức thuế phải nộp chính thức trong năm, gửi Cục Thuế để thực hiện việc công khai trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cục Thuế.

   - Các thông tin công khai của hộ khoán ổn định tiền thuế như sau:

   + Đối với Danh sách hộ khoán thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, các thông tin công khai gồm: Mã số thuế, tên hộ kinh doanh, địa chỉ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính, doanh thu dự kiến trong năm.

   + Đối với Danh sách hộ khoán và mức thuế phải nộp, các thông tin công khai gồm: Mã số thuế, tên hộ kinh doanh, địa chỉ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính, tổng doanh thu trong năm, tiền thuế phải nộp trong năm (Tổng số thuế phải nộp, chi tiết theo từng loại thuế khoán phát sinh phải nộp: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, v.v…).

   - Thời điểm công khai: Việc công khai thông tin của hộ khoán ổn định tiền thuế quy định tại Điều này được thực hiện trước ngày 30 tháng 1 hàng năm.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn