Công tác xử lý tài chính của DNNN thuộc Bộ Quốc phòng tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa

Ngày hỏi:28/10/2019

Từ tháng 12/2019 thì công tác tài chính, đất đai, tài sản thông tin đối với với việc cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 8 Thông tư 155/2019/TT-BQP (Có hiệu lực ngày 01/12/2019) quy định công tác tài chính, đất đai, tài sản đối với với việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, cụ thể như sau:

   - Doanh nghiệp thực hiện xử lý tài chính tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (trước khi tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp) theo quy định tại Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19 và Điều 20 Nghị định 126/2017/NĐ-CP ; khoản 2, 3 và khoản 4 Điều 7 Thông tư 41/2018/TT-BTC;

   - Đối với diện tích đất đang quản lý, sử dụng nằm trong quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, doanh nghiệp xây dựng phương án sử dụng đất, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định trước thời điểm quyết định cổ phần hóa và làm các thủ tục chuyển ra khỏi quy hoạch đất quốc phòng theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư 155/2019/TT-BQP và quy định của pháp luật.

   Sau khi hoàn thành cổ phần hóa, căn cứ phương án sử dụng đất được duyệt, doanh nghiệp thực hiện quản lý, sử dụng đất được giao theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng;

   Việc kiểm kê, phân loại và xác định giá trị quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 13 và Điều 30 Nghị định 126/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT