Công tác xử lý tài chính của DNNN thuộc Bộ Quốc phòng tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần

Ngày hỏi:28/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất thì công tác xử lý tài chính, đất đai, tài sản đối với với việc cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 8 Thông tư 155/2019/TT-BQP (Có hiệu lực ngày 01/12/2019) quy định công tác xử lý tài chính, đất đai, tài sản đối với với việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần, cụ thể như sau:

   - Doanh nghiệp thực hiện xử lý tài chính tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần theo quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 8 Thông tư 41/2018/TT-BTC ;

   - Thực hiện bàn giao, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ không đưa vào giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 55/2019/TT-BTC;

   - Việc xử lý tài sản của doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa phải đảm bảo minh bạch, đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Trường hợp có tài sản thuộc trang bị quốc phòng thì báo cáo Bộ Tổng Tham mưu thu hồi 100% vũ khí, đạn và các trang bị đặc thù quân sự về cơ quan, đơn vị cấp trên của doanh nghiệp để quản lý. Đối với doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý thì thu hồi về các kho chiến lược của Bộ Quốc phòng khi có quyết định của Bộ Tổng Tham mưu;

   - Doanh nghiệp cổ phần hóa nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên thì được sử dụng một xe ôtô biển số quân sự để phục vụ chỉ huy; doanh nghiệp cổ phần hóa nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ không được sử dụng biển số xe quân sự kể từ ngày công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT