Công ty có cổ phần có bắt buộc phải có cổ phần ưu đãi không?

Ngày hỏi:28/09/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì công ty có cổ phần có bắt buộc phải có cổ phần ưu đãi không? Mong sớm nhận hồi đáp.

    Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

    • Tại Khoản 1, 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020, có quy định

      Điều 114. Các loại cổ phần

      1. Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

      2. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

      a) Cổ phần ưu đãi cổ tức;

      b) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

      c) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

      d) Cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán.

      => Như vậy, theo quy định nêu trên thì công ty cổ phần bắt buộc phải có cổ phần phổ thông. Còn cổ phần ưu đãi là không bắt buộc phải có. Công ty có quyền lựa chọn có hoặc không loại cổ phần này.

      Trân trọng.


    Nguồn:

    THƯ KÝ LUẬT
    Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
    CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
    TỪ KHÓA NỔI BẬT