Công ty có được bố trí cùng lúc 2 kế toán trưởng?

Ngày hỏi:30/08/2019

Mình đã biết theo quy định thì bắt buộc phải có ít nhất một kế toán trưởng (Luật kế toán 2015). Nếu như vậy, công ty do có quy mô lớn nên muốn có 2 người là kế toán trưởng, như vậy thì có bị vi phạm pháp luật không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 53 Luật Kế toán 2015 quy định:

   1. Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.

   2. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ngoài nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán.

   3. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.

   4. Trường hợp đơn vị kế toán cử người phụ trách kế toán thay kế toán trưởng thì người phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này và phải thực hiện trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng quy định tại Điều 55 của Luật này.

   Theo từ điển tiếng Việt thì "trưởng" là người đứng đầu một đơn vị, tổ chức. Do đó, vị trí kế toán trưởng thì chỉ có một mà thôi, do đó, mặc dù Luật không quy định rõ nhưng việc công ty bố trí 2 kế toán trưởng là không phù hợp. Thay vì vậy, công ty có thể phân chia phòng kế toán thành nhiều ban, bầu các trưởng ban để phục vụ công việc quản lý trong công ty hoặc bố trí kế toán trưởng chi nhánh dưới sự quản lý của giám đốc chi nhánh và chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng công ty chính về chuyên môn, nghiệp vụ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn