Công ty có được mở thêm tài khoản khác cùng một ngân hàng và có được tự in lại hóa đơn nếu hóa đơn bị lỗi?

Ngày hỏi:04/11/2015
3.1 Công ty chúng tôi đang tiến hành xây dựng khu phức hợp tại Cư Jút, hiện tại chúng tôi đã có tài khoản tại Ngân hàng nông nghiệp huyện Cư Jút, để thuận tiện theo dõi, Công ty tôi có thể mở thêm một số tài khoản nữa ở Ngân hàng nông nghiệp Cư Jút để giao dịch riêng cho phần ở khu phức hợp được không? 3.2 Kể từ ngày 01/01/2015, Công ty chúng tôi không tiến hành kê khai hóa đơn bán ra không chịu thuế GTGT, cụ thể là mặt hàng đậu nành, ngũ cốc sống chưa qua chế biến cho khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp lên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu PL01-1/GTGT, vậy chúng tôi kê khai như vậy có chính xác không? 3.3 Công ty chứng tôi đang sử dụng hóa đơn tự in, nếu lúc in hóa đơn bị lỗi, kẹt giấy thì có in lại tờ hóa đơn đó được không, cách xử lý và báo cáo những tờ hóa đơn đó thế nào? Bà: Nguyễn Thị Thúy Hồng Doanh nghiệp: Cty TNHH Công nghệ thực phẩm Tất Thắng Địa chỉ: Tâm Thắng, Cư Jút, Đắk Nông

  Nội dung này được Cục thuế tỉnh Đắk Nông tư vấn như sau:

  • 3.1 Tại Hội nghị, đại diện Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Đăk Nông đã trả lời: Doanh nghiệp được phép mở nhiều tài khoản trong cùng một hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp.

   Như vậy, căn cứ Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ thì: “Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các Ngân hàng thương mại, Tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế).”

   3.2 Tại Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế quy định:

   “Điều 2. Sửa đổi, bổ sung thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014) như sau:

   1. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

   ...

   c) Sửa đổi điểm b Khoản 3 Điều 11 như sau:

   ...

   b) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

   - Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế cho mẫu Tờ khai thuế giá trị tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

   …”.

   Tại Khoản 4, Điều 4 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định:

   “Điều 4. Hiệu lực thi hành

   ...

   4. Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế tại:

   - Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

   - Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

   Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013…

   …”.

   Từ các quy định nêu trên:

   - Kể từ ngày 01/01/2015 doanh nghiệp không phải kê khai bảng kê mua bán hàng hóa dịch vụ trong hồ sơ khai thuế tháng, quý.

   3.3 Trường hợp 1: Khi chưa thoát khỏi phần mềm in hóa đơn nếu đơn vị đặt giấy và vẫn in được số hóa đơn hiện tại thì đơn vị Báo cáo sử dụng bình thường trên BC26/AC.

   Trường hợp 2: Khi đã thoát khỏi phần mềm in hóa đơn nếu số hóa đơn tự in nhảy số thì khi lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC doanh nghiệp báo cáo vào cột xóa bỏ số hóa đơn này.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Đắc Nông
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn