Công ty có được sử dụng đồng thời 2 con dấu không?

Ngày hỏi:03/12/2018

Hiện nay, công ty tôi dự định khắc thêm 1 con dấu nữa để tiện lợi cho việc kinh doanh. Tôi không biết là một công ty thì có được sử dụng 2 con dấu cùng lúc không? Mong LS giải đáp, chân thành cảm ơn 

Thu Ngân (ngan***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 và Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

   a) Tên doanh nghiệp;

   b) Mã số doanh nghiệp.

   2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:

   1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

   2. Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

   a) Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;

   b) Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.

   3. Khi nhận thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   4. Phòng Đăng ký kinh doanh không chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

   5. Trường hợp thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện các lần trước đó không còn hiệu lực. (Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP)

   6. Trường hợp thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử, doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh. (Khoản này được bổ sung bởi Khoản 10 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP)

   Như vậy, công ty Anh/Chị có thể sử dụng đồng thời hai con dấu. Nhưng trước khi sử dụng con dấu, thay đổi số lượng con dấu, công ty Anh/Chị cần phải gửi thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh theo quy định.

   Nội dung thông báo bao gồm:

   - Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;

   - Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.

   Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn