Công ty có được thanh toán bằng tiền mặt khi góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp không?

Ngày hỏi:04/12/2018

Tôi được biết pháp luật quy định tài sản góp vốn vào doanh nghiệp là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Vậy trường hợp công ty tôi góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty khác thì có được thanh toán bằng tiền mặt hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2014 thì tài sản sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

   (Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.)

   Tuy nhiên, Tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP có quy định:

   "Điều 6. Giao dịch tài chính của doanh nghiệp

   1. Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp."

   Mặt khác, Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-BTC cũng có quy định:

   "Điều 3. Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác

   1. Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác."

   Căn cứ các quy định được trích dẫn trên đây thì các doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt (bao gồm tiền mặt, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán cho các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

   Như vậy: Công ty bạn là doanh nghiệp, nên không được thực hiện thanh toán bằng tiền mặt khi góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty khác.

   Mà khi thực hiện các giao dịch trên thì công ty được thực hiện thanh toán thông qua các hình thức sau đây:

   - Thanh toán bằng Séc;

   - Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

   - Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn