Công ty có được trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phần hay không?

Ngày hỏi:02/11/2018

Tôi là cổ đông của một công ty cổ phần xây dựng tại TPHCM. Vừa qua, công ty tổ chức chi trả cổ tức cho cổ đông nhưng không trả bằng tiền mặt mà lại trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phần. Tôi và một số cổ đông khác không đống ý và có đến công ty để hỏi thì họ bảo họ làm đúng luật. Vậy họ chi trả cổ tức cho chúng tôi bằng cổ phần vậy có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì công ty cổ phần là doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; cổ đông của công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; cổ đông công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ một số trường hợp nhất định bị hạn chế tại Khoản 3 Điều 119 và Khoản 1 Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014.

   Công ty cổ phần tổ chức chi trả cổ tức cho cổ đông của công ty theo quyết định của công ty và được thực hiện theo quy định của pháp luật tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trong đó, tại Khoản 3 Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

   "Điều 132. Trả cổ tức

   ...

   3. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì công ty cổ phần có thể trả cổ tức cho cổ đông công ty theo các hình thức sau:

   - Chi trả bằng tiền mặt. Trường hợp chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam; có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.

   - Ch trả bằng cổ phần của công ty;

   - Chi trả bằng tài sản khác theo quy định tại Điều lệ của công ty.

   Do đó: Căn cứ các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì công ty tổ chức chi trả cổ tức cho cổ đông công ty bằng cổ phần công ty là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn