Công ty có được trở lại kinh doanh trước thời hạn tạm ngừng đã đăng ký hay không?

Ngày hỏi:01/11/2018

Trước đây vì một số lý do nên công ty tôi có thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty trong thời hạn 01 năm với Phòng Đăng ký kinh doanh. Nay đã được hơn 6 tháng, mọi thứ đã được giải quyết xong xuôi nên công ty muốn quay trở lại hoạt động kinh doanh trước thời hạn đăng ký trước đây thì có được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 thì các doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

   Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

   Theo quy định pháp luật hiện hành tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì doanh nghiệp đã tạm ngừng kinh doanh có thể quay trở lại tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Việc doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trước thời hạn thực hiện theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì trường hợp doanh nghiệp quay trở lại tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, thì doanh nghiệp phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi quay trở lại tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

   Trường hợp này Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp.

   Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

   Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đến cơ quan thuế để phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn