Công ty có phải lập Ban kiểm soát không?

Ngày hỏi:09/04/2019

Luật sư cho tôi hỏi: Tôi và 2 người bạn vừa đăng ký thành lập công ty cổ phần, vốn điều lệ 4,5 tỷ (mỗi người 1,5 tỷ). Hiện tại đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Chúng tôi đang trong quá trình xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động trong công ty. Tôi muốn hỏi, trường hợp công ty tôi có phải thành lập Ban kiểm soát hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

   ** Mô hình 1: Mô hình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

   Trường hợp công ty cổ phần lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình này thì việc xác định có hay không việc công ty phải thành lập Ban kiểm soát thực hiện như sau:

   - Trường hợp công ty có từ 11 cổ đông trở lên: Phải thành lập Ban kiểm soát;

   - Trường hợp công ty có các cổ đông là tổ chức sở hữu từ 50% tổng số cổ phần của công ty trở lên: Phải thành lập Ban kiểm soát;

   - Trường hợp công ty có dưới 11 cổ đông trở lên và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty: Không bắt buộc phải thành lập Ban Kiểm soát. Việc thành lập Ban kiểm soát do nhu cầu của công ty.

   ** Mô hình 2: Mô hình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

   Trường hợp công ty cổ phần lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình này thì không phải thành lập Ban kiểm soát.

   Nhưng trong Hội đồng quản trị của công ty phải có ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và công ty có trách nhiệm có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Khi đó, các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

   Do đó: Đối với trường hợp công ty là công ty cổ phần mới thành lập và có tổng cộng là 03 cổ đông (đồng thời là cổ đông sáng lập) là cá nhân nên công ty có thể lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình kể trên và không bắt buộc phải thành lập Ban Kiểm soát.

   Tuy nhiên, nếu lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình thứ 2 thì công ty phải có ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và công ty phải có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn