Công ty cổ phần bắt buộc phải có Ban kiểm soát?

Ngày hỏi:22/02/2019

Xin cho tôi hỏi tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về doanh nghiệp, cụ thể là liên quan đến công ty cổ phần để cùng với một số người khác thành lập công ty kinh doanh. Tôi thấy trong Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần, luc thì có Ban kiểm soát, lúc lại không cần Ban kiểm soát làm tôi rất rối. Vậy cho tôi hỏi cuối cùng thì pháp luật có bắt buộc công ty cổ phần phải có Ban kiểm soát không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công ty cổ phần bắt buộc phải có Ban kiểm soát?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty cổ phần là công ty có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Công ty cổ phần có tối thiểu 03 cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân và không hạn chế số lượng tối đa. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

   Theo quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

   - Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát (gọi là mô hình 1).

   - Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty (gọi là mô hình 2).

   Như vậy: Tùy trường hợp công ty lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình nào mà việc thành lập Ban kiểm soát sẽ được thực hiện như sau:

   Đối với mô hình 1: Mô hình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

   Trường hợp công ty cổ phần lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình này thì việc xác định có hay không việc công ty phải thành lập Ban kiểm soát thực hiện như sau:

   - Trường hợp công ty có từ 11 cổ đông trở lên: Phải thành lập Ban kiểm soát;

   - Trường hợp công ty có các cổ đông là tổ chức sở hữu từ 50% tổng số cổ phần của công ty trở lên: Phải thành lập Ban kiểm soát;

   - Trường hợp công ty có dưới 11 cổ đông trở lên và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty: Không bắt buộc phải thành lập Ban Kiểm soát. Việc thành lập Ban kiểm soát do nhu cầu của công ty.

   Đối với mô hình 2: Mô hình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

   Trường hợp công ty cổ phần lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình này thì không phải thành lập Ban kiểm soát.

   Tuy nhiên, trong Hội đồng quản trị của công ty phải có ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và công ty có trách nhiệm có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Khi đó, các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

   Bạn căn cứ quy định trên để thực hiện.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn