Công ty cổ phần có được thông báo tăng vốn điều lệ khi chưa được thanh toán tiền cổ phần?

Ngày hỏi:06/12/2019

Chào Luật sư. Tôi có thắc mắc như sau: Công ty tôi là công ty cổ phần vừa tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, công ty chưa được các cổ đông này thanh toán đầy đủ thì có được thực hiện thủ tục thông báo tăng vốn điều lệ trước không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công ty cổ phần có được thông báo tăng vốn điều lệ khi chưa được thanh toán tiền cổ phần?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 5 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   5. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

   a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

   b) Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này;

   c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật này.

   Đồng thời, căn cứ Khoản 1, Khoản 4 Điều 124 Luật Doanh nghiệp 2014:

   1. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty.
   ...
   4. Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty.

   Như vậy, trước khi công ty cổ phần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty (tăng do cháo bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu) thì thực tế các cổ đông hiện hữu phải thanh toán đầy đủ.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chia công ty cổ phần
  Tăng vốn điều lệ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn