Công ty con có được góp vốn vào công ty mẹ không?

Ngày hỏi:24/10/2019

Bên mình đang gặp xíu rắc rối về Luật doanh nghiệp. Cho hỏi theo quy định hiện hành thì Công ty con có được góp vốn vào công ty mẹ không? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công ty con có được góp vốn vào công ty mẹ không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   1. Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

   b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

   c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

   2. Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

   3. Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật này.

   4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này.

   Ngoài ra, tại Điều 16 Nghị định 96/2015/NĐ-CP có quy định:

   Các công ty không có cổ phần, phần vốn góp nhà nước nắm giữ đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 có quyền mua bán, chuyển nhượng, tăng, giảm phần vốn góp, số cổ phần nhưng không được làm tăng tỷ lệ sở hữu chéo hiện có.

   Như vậy, hiện nay Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Công ty con không được đầu tư góp vốn vào công ty mẹ. Đối với trường hợp đã thực hiện trước ngày 1/7/2015 thì không được làm tăng tỷ lệ sở hữu chéo hiện có.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn