Công ty con có được mua cổ phần của công ty mẹ?

Ngày hỏi:02/03/2019

Tôi muốn hỏi vấn đề sau đây: Khi đọc nhiều bài báo tôi có thấy khái niệm công ty mẹ, công ty con xuất hiện rất nhiều mối liên kết chặt chẽ với nhau. Tôi muốn hỏi vấn đề sau đây ạ: Theo quy định hiện hành thì công ty con là công ty cổ phần có được mua cổ phần của công ty mẹ hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   - Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

   - Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

   - Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

   Tại Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

   "Điều 189. Công ty mẹ, công ty con

   ...

   2. Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp một công ty nếu được xác định là công ty con của một công ty khác (gọi là công ty mẹ) thì không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ.

   Do đó: Đối với trường hợp của bạn thì trường hợp công ty con là công ty cổ phần thì không được mua cổ phần của công ty mẹ trong mọi trường hợp.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn