Công ty con có phải lập báo cáo tài chính?

Ngày hỏi:28/12/2015
Tôi đang làm việc tại phòng kế toán ở một công ty con của doanh nghiệp nước ngoài. Đề nghị Luật sư cho biết, công ty của tôi có phải lập báo cáo tài chính hằng năm không? Quy định của pháp luật về vấn đề này như thế nào? (Như Hùng - Lâm Đồng)

  Nội dung này được Luật gia Vũ Khánh Hoàng- Công ty luật TNHH Everest tư vấn như sau:

  • Luật gia Vũ Khánh Hoàng - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

   Chúng tôi trích dẫn một số quy định của pháp luật có liên quan để anh tham khảo, như sau:

   Luật Doanh nghiệp năm 2014:“Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác và đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.” (khoản 2 Điều 8).
   “...Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật.” (khoản 2 Điều 188).
   “Khi có yêu cầu của người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ thì người đại diện theo pháp luật của công ty con phải cung cấp các báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết như quy định để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con.” (khoản 2 Điều 191).

   Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập: “Phạt tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Không lập báo cáo tài chính hoặc lập báo cáo tài chính mà không đầy đủ nội dung theo quy định” (điểm a khoản 1 Điều 10).

   Như vậy, Doanh nghiệp có nghĩa vụ tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác và đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê. Mặt khác, công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác đều có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp một cách độc lập theo quy định của pháp luật. Theo đó, vào thời điểm kết thúc năm tài chính, khi có yêu cầu từ phía người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ thì phía công ty con sẽ phải cung cấp đầy đủ báo cáo tài chính hằng năm.


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn