Công ty con của DNNN nắm giữ 100% vốn điều lệ có cần Ban kiểm soát không?

Ngày hỏi:14/07/2020

Tôi đang làm việc trong Công ty con của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Công ty cũng hoạt động hơn 3 tháng nay, tôi cũng hỏi mà được biết không có bộ phận Ban kiểm soát. Như vậy, theo quy định mới thì có cần bộ phận này không? Mong nhận được giải quyết theo quy định mới.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 90 Luật Doanh nghiệp 2020 (hiệu lực 01/01/2021) quy định về Cơ cấu tổ chức quản lý Doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức Công ty TNHH MTV quy định:

   Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo một trong hai mô hình sau đây:

   - Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát

   - Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.

   Như vậy, theo quy định mới của pháp luật Công ty mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn