Công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được quy định ra sao?

Ngày hỏi:19/09/2019

Liên quan đến mô hình tổ chức hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ban biên tập cho tôi hỏi: Công ty con của ập đoàn Điện lực Việt Nam được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 26/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có quy định:

   - "Công ty con của EVN" (sau đây gọi tắt là công ty con) là các tổng công ty, các công ty hạch toán độc lập do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc giữ cổ phần, vốn góp chi phối hoặc nắm giữ quyền chi phối khác, được tổ chức dưới các hình thức:

   + Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (công ty TNHH một thành viên),

   + Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (công ty TNHH hai thành viên trở lên),

   + Công ty cổ phần, công ty liên doanh với nước ngoài,

   +Công ty ở nước ngoài và các loại hình công ty khác theo quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn