Công ty còn nợ tiền ngân hàng có được chia lợi nhuận cho thành viên?

Ngày hỏi:07/03/2019

Công ty tôi hiện tại còn nợ ngân hàng một số tiền vì trước đây có vay để huy động vốn thực hiện một dự án đầu tư lớn. Trong năm nay công ty làm ăn có lãi sau khi đã nộp thuế đầy đủ cho nhà nước và số tiền nợ ngân hàng vẫn còn thời hạn đến 03 năm nữa, công ty vẫn trả lãi cho ngân hàng đầy đủ. Vậy cho hỏi trường hợp này công ty có được chia lợi nhận cho các thành viên công ty không ạ? Công ty tôi là công ty TNHH hai thành viên trở lên ạ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 thì công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50; thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 Luật doanh nghiệp 2014; phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 Luật doanh nghiệp 2014.

   Theo quy định tại Điều 69 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   (1) Công ty hinh doanh có lãi;

   (2) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

   (3) Công ty bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận.

   Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chia lợi nhuận cho thành viên khi không đáp ứng đủ các điều kiện kể trên thì các thành viên phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận hoặc phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty cho đến khi các thành viên đã hoàn trả đủ số tiền, tài sản khác đã nhận tương đương với phần lợi nhuận đã chia.

   Do đó: Trường hợp công ty bạn đáp ứng đủ các điều kiện kể trên thì được thực hiện chia lợi nhuận trong năm cho các thành viên công ty theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của công ty (không trái quy định của pháp luật).

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn