Công ty hợp danh có bị giới hạn số lượng thành viên không?

Ngày hỏi:13/08/2021

Công ty hợp danh có bị giới hạn số lượng thành viên hay không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định:

   Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

   a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

   b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

   c) Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

   Đối với công ty hợp danh thì có hai loại thành viên đó là thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Theo đó luật Doanh nghiệp không giới hạn số lượng bất kỳ loại thành viên nào của công ty hợp danh. Cho nên số lượng thành viên của công ty hợp danh sẽ không bị hạn chế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn