Công ty không trả lương hơn 04 tháng, công nhân có thể nộp đơn xin phá sản không?

Ngày hỏi:13/05/2019

Chúng tôi là công nhân tại công ty dệt may MayVa. Chúng tôi ký với công ty HĐLĐ không xác định thời hạn và đều làm được hơn 03 năm. Thời gian đầu công ty trả lương rất đều và đủ. Tuy nhiên nửa năm gần đây nghe nói công ty rất khó khăn nên không thể chi trả các khoản nợ, đồng thời 04 tháng rối công ty không trả lương cho chúng tôi. Chúng tôi muốn yêu cầu nộp đơn phá sản đối với công ty nhưng nghe nói phải có công đoàn. Công ty chúng tôi không có công đoàn. Vậy ai sẽ là ngươi đứng ra nộp đơn xin phá sản để bảo vệ quyền lợi cho chúng tôi?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1, 2, 10 Luật Phá sản 2014có nội dung như sau:

   1. Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

   2. Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

   10. Người tham gia thủ tục phá sản là chủ nợ; người lao động; doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; cổ đông, nhóm cổ đông; thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã; người mắc nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã và những người khác có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong quá trình giải quyết phá sản.

   Như vậy nếu hơn 03 tháng mà doanh nghiệp chưa trả lương cho công nhân thì có thể xác định doanh nghiệp có dấu hiệu phá sản và người có quyền và nghĩa vụ liên quan được nộp đơn yêu cầu phá sản đối với doanh nghiệp. Về người có quyền nộp đơn xin phá sản trong trường hợp này được quy định tại Khoản 3 Điều 5 Luật phá sản 2014 như sau:

   - Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

   Dựa vào quy định của điều khoản trên, có thể xác định người có quyền nộp đơn yêu cầu phá sản cũng có thể là người lao động. Tuy nhiên trong thực tế, do tranh chấp về quan hệ lao động- tiền lương liên quan đến nhiều cá nhân nên người lao động thường ủy quyền cho công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở để nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn