Công ty liên kết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được tổ chức như thế nào?

Ngày hỏi:19/09/2019

Liên quan đến cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ban biên tập cho tôi hỏi: Công ty liên kết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được tổ chức như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 26/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có quy định:

   -"Công ty liên kết của EVN" (sau đây gọi tắt là công ty liên kết) là các công ty có cổ phần, vốn góp dưới mức chi phối của EVN;

   - Công ty không có vốn góp của EVN tự nguyện tham gia liên kết dưới hình thức hợp đồng liên kết và có mối quan hệ gắn bó lâu dài về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường, các dịch vụ khác với EVN.

   - Công ty liên kết được tổ chức dưới hình thức công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn