Công ty mẹ cung cấp dịch vụ cho công ty con có phải xuất hóa đơn không?

Ngày hỏi:19/12/2019

Mình làm ở công ty mẹ là công ty sản xuất nước sạch, có công ty con là xử lý nước thải. Trong công ty mẹ có phòng Hóa nghiệm để xét nghiệm nước hàng ngày, phục vụ cả 2 công ty. Chi phí hạch toán tất cả về công ty mẹ, vậy cho hỏi muốn chuyển một phần chi phí về công con có phải xuất hóa đơn không? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công ty mẹ cung cấp dịch vụ cho công ty con có phải xuất hóa đơn không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 190 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con như sau:

   - Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   - Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập.

   - ...

   Tại Khoản Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định nguyên tắc lập hóa đơn như sau:

   - Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này.

   - Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.

   => Như vậy, công ty mẹ và công ty con là hai pháp nhân độc lập và hạch toán riêng biệt. Do đó, khi công mẹ muốn chuyển một phần chi phí về công ty con thì phải thiết lập một giao dịch cung cấp dịch vụ (phòng hóa nghiệm) và phải xuất hóa đơn.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn