Công ty mới thành lập thì tính mức chi phúc lợi cho nhân viên thế nào?

Ngày hỏi:03/04/2019

Pháp luật quy định tổng số chi có tính chất phúc lợi cho nhận viên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. Nhưng nếu công ty của tôi mới ra hoạt động từ tháng 4 năm 2019 thì tính 01 tháng lương bình quân các khoản chi có tính chất phúc lợi cho nhân viên như thế nào để được trừ vào chi phí doanh nghiệp?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công ty mới thành lập thì tính mức chi phúc lợi cho nhân viên thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Thông tư 25/2018/TT-BTC thì các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động) và những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

   Tuy nhiên, tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

   Đồng nghĩa, trường hợp tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp, thì phần vượt quá sẽ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

   Theo quy định tại 96/2015/TT-BTC thì tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp sẽ được xác định theo công thức sau đây:

   01 tháng lương bình quân = Quỹ tiền lương thực hiện trong năm / 12 tháng

   Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp sẽ được xác định theo công thức sau đây:

   01 tháng lương bình quân = Quỹ tiền lương thực hiện trong năm / Số tháng thực tế hoạt động trong năm

   Do đó: Trường hợp công ty của bạn mới ra hoạt động vào tháng 04/2019 mà trong năm 2019 có phát sinh các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động kể trên thì được trừ vào chi phí của công ty nếu tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm 2019.

   Tuy nhiên, công ty mới ra hoạt động vào tháng 04/2019 nên 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm 2019 sẽ được tính theo công thức sau đây:

   01 tháng lương bình quân = Quỹ tiền lương thực hiện trong năm 2019 / 9

   Ví dụ: Công ty trong năm 2019 có quỹ tiền lương thực hiện chi trả cho người lao động là 1,8 tỷ.

   Suy ra 01 tháng lương bình quân của công ty trong năm 2019 là 1,8 tỷ / 9 = 200 triệu đồng.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:




  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chi phí phúc lợi
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn