Công ty mua tài sản cố định có phải thông báo cho cơ quan thuế không?

Ngày hỏi:09/11/2019

Công ty tôi muốn mua tài sản cố định, vậy cho hỏi công ty tôi có cần phải thông báo cho cơ quan thuế biết không? Hay đến khi quyết toán thuế là ghi tài sản cố định thôi?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 4 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định: Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

   Như vậy, sau khi mua tài sản cố định thì doanh nghiệp lập phương án khấu hao và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý được biết về tài sản cố định, chứ không phải đến thời gian quyết toán thuế là ghi tài sản cố định.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn