Công ty phá sản thì có buộc trả hết lương cho người lao động?

Ngày hỏi:23/03/2019

Luật sư cho hỏi: Khi công ty phá sản đã thực hiện trả nợ theo thứ tự ưu tiên nhưng khoản nợ người lao động tiền lương, trợ cấp... vẫn không có đủ tiền để trả thì phải làm sao? Người lao động có bị mất số tiền này không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 54 Luật Phá sản 2014 quy định:

   1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:

   a) Chi phí phá sản;

   b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

   c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

   d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

   ...

   3. Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều này thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

   Theo Điều 110 Luật Phá sản 2014 thì:

   1. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản quy định tại các điều 105, 106 và 107 của Luật này không miễn trừ nghĩa vụ về tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh đối với chủ nợ chưa được thanh toán nợ, trừ trường hợp người tham gia thủ tục phá sản có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

   2. Nghĩa vụ về tài sản phát sinh sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản được giải quyết theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Như vậy, cần xác định loại hình doanh nghiệp để đưa ra kết luận về nghĩa vụ công ty với người lao động khi phá sản.

   Do thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ đây là loại hình doanh nghiệp nào, nên chúng tôi xin tư vấn cho bạn 2 trường hợp như sau:

   + Nếu là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh, thì công ty phải chịu trách nhiệm vô hạn với các khoản nợ. Khi đó, người lao động bị nợ lương thì họ vẫn phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ tiền lương cho những người này.

   + Nếu là công ty TNHH, công ty cổ phần thì khi doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn khi thanh toán các khoản nợ và thứ tự ưu tiên thanh toán thực hiện như trên. Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều 54 thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn