Công ty quảng cáo có cần phải có giấy phép con không?

Ngày hỏi:06/09/2019

Ban biên tập cho mình hỏi: Công ty kinh doanh dịch vụ quảng cáo có cần phải có giấy phép con không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Để hợp pháp hóa ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép chứng nhận doanh nghiệp đã đáp ứng đủ điều kiện được quy định theo pháp luật để kinh doanh ngành nghề hay đó chính là bản chất của Giấy phép con.

   Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Luật Đầu tư 2014 quy định: Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật này.

   Cụ thể:

   STT

   Ngành, nghề

   231

   Kinh doanh dịch vụ quảng cáo

   Như vậy, công ty kinh doanh dịch vụ quảng cáo cần phải có giấy phép con theo quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn