Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được phép có tối đa bao nhiêu thành viên?

Ngày hỏi:31/10/2018

Hiện tại, công ty tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên kinh doanh trong lĩnh vực may mặc. Hiện tại công ty có tất thảy 32 thành viên. Giờ chúng tôi muốn mở rộng số lường thành viên của công ty lên 100 thành viên thì có được không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được phép có tối đa bao nhiêu thành viên?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp là là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

   Ở nước ta hiện nay có các loại hình doanh nghiệp sau đây: Doanh nghiệp tư nhân; Công ty hợp danh; Công ty trách nhiệm hữu hạn (công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên); Công ty cổ phần; và doanh nghiệp nhà nước.

   Trong đó, tại Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:

   "Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

   1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

   a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

   b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;

   c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.

   2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì pháp luật hiện hành chỉ cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có số lượng thành viên tối đa không quá 50 thành viên. Thành viên ở đây bao gồm tổ chức và cá nhân.

   Do đó, kết luận: Đối với trường hợp công ty của bạn là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên kinh doanh trong lĩnh vực may mặc, đã có 32 thành viên, thì chỉ có thể mở rộng tối đa lên 50 thành viên công ty.

   Trường hợp, công ty vẫn muốn mở rộng số lượng thành viên, chủ sở hữu công ty thì có thể chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì công ty cổ phần không bị hạn chế về số lượng cổ đông công ty.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn