Công ty TNHH có thể có nhiều chủ sở hữu hay không?

Ngày hỏi:14/12/2018

Xin chào các luật sư, tôi là Tuấn Minh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đang có dự định thành lập công ty để phát triển kinh tế. Tôi có vấn đề sau liên quan đến công ty cần luật sư hướng dẫn. Cụ thể là nếu thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thì công ty trách nhiệm hữu hạn có thể có nhiều chủ sở hữu hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

   Trong đó:

   1. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

   Tại Khoản 1 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

   "1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

   a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

   b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;

   c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây, thì công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể có nhiều đồng chủ sở hữu (có thể là tổ chức, cá nhân) công ty, nhưng tối đa không quá 50 đồng chủ sở hữu. Các đồng chủ sở hữu này chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

   2. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

   Tại Khoản 1 Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

   "Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

   1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ có duy nhất một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

   Do đó: Đối với trường hợp mà bạn đang thắc mắc thì công ty trách nhiệm hữu hạn có thể có nhiều đồng chủ sở hữu công ty nếu công ty hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, nhưng tối đa không quá 50 đồng chủ sở hữu.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn