Công ty TNHH một thành viên có được thuê giám đốc bên ngoài không?

Ngày hỏi:15/05/2020

Được biết giám đốc công ty là người có trách nhiệm điều hành, quản lý công ty. Cho em hỏi Giám đốc công ty TNHH một thành viên có thể thuê bên ngoài không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công ty TNHH một thành viên có được thuê giám đốc bên ngoài không?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 1 Điều 81 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về Giám đốc, Tổng giám đốc của công ty TNHH một thành viên như sau:

   - Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.

   Như vậy, theo quy định này thì công ty TNHH một thành viên có thể thuê giám đốc bên ngoài với nhiệm kỳ không quá 05 năm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn