Công ty TNHH một thành viên có phải lập Ban kiểm soát không?

Ngày hỏi:25/02/2019

Công ty tôi là công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ công ty. Theo quy định thì công ty phải có Kiểm soát viên. Vậy công ty có bắt buộc thành lập Ban kiểm soát trong công ty không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể do cá nhân làm chủ sở hữu hoặc do tổ chức làm chủ sở hữu. Khi đó, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

   Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thực hiện theo quy định của pháp luật. Theo đó, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu sẽ có sự khác nhau.

   Trong đó, theo quy định tại Điều 78 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

   - Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

   - Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

   Như vậy: Căn cứ quy định trên đây thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu bắt buộc phải bổ nhiệm Kiểm soát viên.

   Mặt khác, Theo quy định tại Khoản 1 Điều 82 Luật Doanh nghiệp 2014 thì chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức có quyền quyết định số lượng Kiểm soát viên, bổ nhiệm Kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm và việc thành lập Ban kiểm soát. Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì pháp luật bắt buộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu phải có Kiểm soát viên. Theo đó, chủ sở hữu công ty là tổ chức có trách nhiệm bổ nhiệm Kiểm soát viên trong công ty theo quy định của pháp luật.

   Tuy nhiên, còn việc lập Ban kiểm soát trong công ty thì pháp luật không bắt buộc mà tùy vào nhu cầu của công ty và chủ sở hữu công ty có quyết định thành lập Ban kiểm soát trong công ty.

   Do đó: Đối với trường hợp công ty bạn là công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu thì không bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát, trừ trường hợp chủ sở hữu công ty có nhu cầu và có quyết định thành lập Ban kiểm soát.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn