Công ty TNHH MTV có chủ sở hữu là doanh nghiệp nhà nước thì mới phải thành lập Ban Kiếm soát?

Ngày hỏi:23/09/2021

Chỉ công ty TNHH MTV có chủ sở hữu là Doanh nghiệp nhà nước thì mới phải thành lập Ban Kiếm soát có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 79 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, theo đó:

   1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

   a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

   b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

   2. Đối với công ty có chủ sở hữu công ty là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp khác do công ty quyết định. Cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc, tiêu chuẩn, điều kiện, miễn nhiệm, bãi nhiệm, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 65 của Luật này.

   ...

   Như vậy, theo quy định thì đối với công ty có chủ sở hữu công ty là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 này thì phải thành lập Ban kiểm soát, những trường hợp khác do công ty quyết định (không mang tính bắt buộc). Ngoài ra đối với công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu hoặc không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 này thì không phải lập Ban kiểm soát.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT