Công ty tôi chia cổ tức cả năm 2009 cho các cổ đông vào tháng 6 năm 2010, vậy có chịu thuế TNCN không? Nếu chịu thuế TNCN thì các tính như thế nào?

Ngày hỏi:08/08/2011

Công ty tôi chia cổ tức cả năm 2009 cho các cổ đông vào tháng 6 năm 2010, vậy có chịu thuế TNCN không? Nếu chịu thuế TNCN thì các tính như thế nào?

  Nội dung này được Cục Thuế TP. Hà Nội tư vấn như sau:

  • Theo Công văn 451/TCT-TNCN hướng dẫn, đối với thu nhập từ đầu tư vốn của năm 2009 nếu chi trả trước ngày 01/7/2010 thì khoản thu nhập này đước miễn thuế TNCN, nếu chi trả sau ngày 30/6/2010 thì phải tính thuế đối với khoản thu nhập này. Thu nhập nhận được từ chia cổ tức được xem là thu nhập từ đầu tư vốn, khoản thu nhập này phải chịu thuế TNCN với thuế suất toàn phần là 5%.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn