Công ty tư nhân có bắt buộc kiểm toán nội bộ?

Ngày hỏi:30/03/2019

Xin cho hỏi: Công ty tôi là công ty cổ phần 100% vốn tư nhân, trước đây thì công ty tôi không phải thực hiện kiểm toán nội bộ. Nhưng Nghị định 05/2019/NĐ-CP sắp có hiệu lực ngày 01/4/2019 lại có những quy định khác so với các quy định trước đây. Nên không biết công ty tôi có thuộc trường hợp phải kiểm toán nội bộ hàng năm theo nghị định này không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có thể hiểu kiểm toán nội bộ là kiểm toán thực hiện trong phạm vi một chủ thể kinh doanh. Kiểm toán nội bộ được thực hiện nhằm bảo đảm duy trì trật tự và hiệu quả của hoạt động tài chính của chính chủ thể tổ chức hoạt động kiểm toán. Riêng đối với doanh nghiệp nhà nước, thực hiện kiểm toán nội bộ là nghĩa vụ được pháp luật quy định.

   Theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2019) thì công tác kiểm toán nội bộ được thực hiện đối với các chủ thể sau đây:

   (1) Các cơ quan nhà nước:

   - Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

   - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

   (2) Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên:

   - Có tổng quỹ tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của số người lao động hiện có trong một năm từ 20 tỷ đồng trở lên; hoặc

   - Sử dụng từ 200 người lao động trở lên phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

   (3) Doanh nghiệp:

   - Công ty niêm yết;

   - Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

   - Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

   Các doanh nghiệp không thuộc các trường hợp trên thì không bắt buộc phải thực hiện kiểm toán nội bộ nhưng được khuyến khích thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì công ty niêm yết bắt buộc phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP.

   Mà theo quy định tại Luật Chứng khoán 2006 thì công ty niêm yết được xác định là công ty niêm yết chứng khoán. Theo đó, niêm yết chứng khoán là việc đưa các chứng khoán có đủ điều kiện vào giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán.

   Do đó: Đối với trường hợp của công ty, theo như thông tin công ty cung cấp thì chúng tôi chưa xác định được công ty đã niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán hay chưa, nên có thể xảy ra một trong các trường hợp sau:

   - Trường hợp 1: Nếu công ty đã niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán thì công ty phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP.

   - Trường hợp 2: Nếu công ty chưa niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán thì công ty không phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn