Cử nhân luật có thể làm Chủ tịch Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa không?

Ngày hỏi:17/09/2021

Cho hỏi, cử nhân luật có thể làm Chủ tịch Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 10 Nghị định 34/2018/NĐ-CP có quy định tiêu chuẩn, điều kiện được bổ nhiệm Chủ tịch Quỹ bảo lãnh tín dụng như sau:

   a) Là công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật;

   b) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ;

   c) Có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm ít nhất 05 năm là người quản lý, điều hành trong các lĩnh vực về kinh tế, tài chính, ngân hàng, luật, kế toán, kiểm toán, chứng khoán, bảo hiểm;

   d) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng của Quỹ bảo lãnh tín dụng;

   đ) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo yêu cầu quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

   Theo đó cử nhân luật, có kinh nghiệm ít nhất 05 năm là người quản lý, điều hành trong lĩnh vực về luật thì sẽ đáp ứng điều kiện này. Nếu đáp ứng các điều kiện khác thì cử nhân luật hoàn toàn có thể được bổ nhiệm làm Chủ tịch Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn