Cụm liên kết ngành được xác định khi đáp ứng các tiêu chí nào?

Ngày hỏi:20/09/2021

Theo như quy định về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, cụm liên kết ngành được xác định khi đáp ứng các tiêu chí nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 23 Nghị định 80/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ ngày 15/10/2021) quy định tiêu chí xác định cụm liên kết ngành và lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành để hỗ trợ, theo đó:

   Cụm liên kết ngành được xác định khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau đây:

   a) Có các doanh nghiệp liên kết sản xuất, kinh doanh trong cùng ngành, lĩnh vực hoặc trong các ngành, lĩnh vực có liên quan đến nhau, vừa cạnh tranh vừa hợp tác với nhau;

   b) Có tối thiểu 10 doanh nghiệp cùng hợp tác và cạnh tranh trong một địa giới hành chính xác định;

   c) Có sự tham gia của các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp (các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, tổ chức hiệp hội và tổ chức liên quan khác).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn