Cung cấp thông tin về hành vi vi phạm cạnh tranh

Ngày hỏi:07/11/2018

Tôi đang có thắc mắc liên quan đến trình tự, thủ tục điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh cần được các bạn hỗ trợ. Các bạn có thể trả lời giúp tôi quy định mới nhất liên quan đến việc cung cấp thông tin về hành vi vi phạm cạnh tranh trong quá trình điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh được không? Xin Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 75 Luật cạnh tranh 2018 (có hiệu lực thi hành từ 01/7/2019) thì việc cung cấp thông tin về hành vi vi phạm cạnh tranh được quy định cụ thể như sau:

   - Việc thay đổi người giám định, người phiên dịch do Thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh quyết định, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật cạnh tranh 2018.

   - Trong quá trình xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh quyết định việc thay đổi người giám định, người phiên dịch.

   Trường hợp phải thay đổi người giám định, người phiên dịch tại phiên điều trần thì Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh ra quyết định hoãn phiên điều trần. Việc trưng cầu người giám định khác hoặc cử người phiên dịch khác được thực hiện theo quy định tại Điều 70 và Điều 71 của Luật cạnh tranh 2018.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn