Cuộc họp Hội đồng thành viên có thể ghi âm được không?

Ngày hỏi:29/07/2021

Trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì cuộc họp Hội đồng thành viên có thể ghi âm được hay không? Ghi âm để lưu trữ lại.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định biên bản họp Hội đồng thành viên như sau:

   Cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

   Như vậy, trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì cuộc họp Hội đồng thành viên có thể ghi âm hoặc lưu trữ dưới hình thức khác nêu trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn