Cuộc họp thành viên tổ hợp tác lần thứ 2 diễn ra khi nào?

Ngày hỏi:16/10/2019

Liên quan đến vấn đề hội họp của tổ hợp tác. Anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất được ban hành gần đây: Sau khi cuộc họp của tổ hợp tác diễn ra không thành thì cuộc họp thành viên tổ hợp tác lần thứ 2 được diễn ra khi nào? Sau thời gian bao lâu và bao nhiêu thành viên tham gia thì cuộc họp mới diễn ra được? Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 20 Nghị định 77/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ 25/11/2019), có nội dung quy định như sau:

   - Cuộc họp thành viên tổ hợp tác được tiến hành khi có hơn bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số thành viên tổ hợp tác tham dự, trường hợp không đủ số thành viên tham dự thì phải hoãn họp tổ hợp tác và triệu tập họp tổ hợp tác lần thứ hai trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp tổ hợp tác lần thứ nhất. Cuộc họp tổ hợp tác lần thứ hai phải có sự tham gia của tối thiểu hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng số thành viên tổ hợp tác;

   => Như vậy, cuộc họp tổ hợp tác lần thứ 2 được tiến hành trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp tổ hợp tác lần thứ nhất và phải có ít nhất 50% tổng số thành viên tổ hợp tác tham gia.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn