Cuộc họp tổ hợp tác lần đầu được diễn ra khi nào?

Ngày hỏi:16/10/2019

Theo tôi được biết vừa có văn bản mới được ban hành quy định về các hoạt động của tổ hợp tác. Anh chị cho tôi hỏi: Để cuộc họp được diễn ra thì cần bao nhiêu phần trăm các thành viên trong tổ đồng ý thì mới họp vậy? Rất mong phản hồi!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 20 Nghị định 77/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ 25/11/2019), có nội dung quy định như sau:

   - Cuộc họp thành viên tổ hợp tác được tiến hành khi có hơn bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số thành viên tổ hợp tác tham dự, trường hợp không đủ số thành viên tham dự thì phải hoãn họp tổ hợp tác và triệu tập họp tổ hợp tác lần thứ hai trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp tổ hợp tác lần thứ nhất. Cuộc họp tổ hợp tác lần thứ hai phải có sự tham gia của tối thiểu hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng số thành viên tổ hợp tác;

   => Như vậy, cuộc họp tổ hợp tác được tiến hành khi có hơn 75% tổng số thành viên tham dự.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn