Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh?

Ngày hỏi:16/08/2021

Cho hỏi, việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử thì phải sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh có đúng không? Hay có phương thức khác không phải sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 42 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định:

   Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp thông qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

   Như vậy, theo quy định thì khi đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử, tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Theo đó, có thể sử dụng chữ ký số để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử chứ không phải chỉ có sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn