Đăng ký hộ kinh doanh ngành nghề kinh doanh hóa chất trên địa bàn thành phố Hồ chí Minh có được hay không?

Ngày hỏi:25/08/2016

Đề nghị TVPL tư vấn trường hợp đăng ký hộ kinh doanh ngành nghề kinh doanh hóa chất trên địa bàn thành phố Hồ chí Minh có được hay không? Căn cứ pháp lý cụ thể.

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Về thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, căn cứ theo chương VIII Nghị định 78/2015/NĐ-CP và Các mẫu văn bản về đăng ký hộ kinh doanh và mã số đăng ký hộ kinh doanh được hướng dẫn bởi Điều 2 và Điều 3 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Đối với việc kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện; Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; Danh mục hóa chất cấm và Danh mục hóa chất độc, các điều kiện kinh doanh được quy định tại:
   Điều 14 Luật hóa chất 2007 được hướng dẫn bởi Điều 4, 7,8,9,10,11 Nghị định 108/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 26/2011/NĐ-CP:
   "2. Yêu cầu đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện được quy định như sau:
   a) Thực hiện quy định tại các điều 11, 12 và 13 của Luật này;
   b) Có cơ sở vật chất - kỹ thuật, năng lực chuyên môn đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điu kiện;
   c) Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận. …".


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn