Đăng ký hộ kinh doanh ở đâu?

Ngày hỏi:25/03/2021

Cho em hỏi nếu mình đăng ký thành lập doanh nghiệp thì làm ở Phòng đăng ký kinh doanh còn đăng ký hộ kinh doanh thì mình đến cơ quan nào ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đăng ký hộ kinh doanh ở đâu?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì địa điểm của hộ kinh doanh được xác định như sau:

   Đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

   Cụ thể, theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 14 Nghị định này xác định:

   Cơ quan đăng ký kinh doanh ở cấp huyện là Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi chung là Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện).

   Như vậy, theo quy định này, việc đăng ký hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi chung là Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn