Đăng ký hộ kinh doanh ở Phòng đăng ký kinh doanh có được không?

Ngày hỏi:16/08/2021

Cho hỏi, đăng ký hộ kinh doanh ở Phòng đăng ký kinh doanh có được hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 14, 15, 16 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định:

   Về cơ quan đăng ký kinh doanh:

   Ở cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh).

   Ở cấp huyện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi chung là Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện).

   Về nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện:

   Phòng đăng ký kinh doanh trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp.

   Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp hoặc từ chối cấp đăng ký hộ kinh doanh.

   Ngoài ra Khoản 1 Điều 87 cũng quy định: Đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

   Như vậy, theo các quy định trên thì Phòng đăng ký kinh doanh chỉ trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh (hộ kinh doanh không phải là doanh nghiệp). Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn