Đăng ký mẫu dấu của đơn vị sự nghiệp

Ngày hỏi:09/11/2019

Cho tôi hỏi, khi thành lập đơn vị sự nghiệp thì việc đăng ký con dấu được tiến hành theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 1 Nghị định 78/2015/NĐ-CP các đối tượng điều chỉnh như sau: Quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.

   Vậy nên, việc đơn vị sự nghiệp khi đăng ký mẫu dấu không được tiến hành theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP, mà việc đăng ký mẫu dấu này được quy định tại Nghị định 99/2016/NĐ-CP.

   Thủ tục đăng ký mẫu dấu của đơn vị sự nghiệp.

   *Hồ sơ:

   - Quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền;

   - Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

   *Nơi nộp: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn