Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ

Ngày hỏi:20/03/2014
Kính gửi Cục Thuế Bình Phước Công ty tôi thành lập 2009 thuộc ngành sản xuất. Nên có rất nhiều tscđ.Không biết từ năm 2009- 2013 kế toán đã đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ cho cơ quan quản lý thuế chưa. Nay tôi kiểm tra vẫn chưa thấy có. Nếu chưa có thì tôi làm lại để đăng ký được không? và chi phí trích khấu hao tscđ mà công ty tôi đã trích từ năm 2009-2013 có được tính khi xác định TNDN không? Khi cơ quan thuế kiểm tra có bị loại chi phí đó ra không?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 3, Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính; khoản 3, Điều 13 Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính, hướng dẫn chê độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định

   “Điều 13. Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định:

   3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.”

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Công ty bạn tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao tài sản cố định và phải thông báo với cơ quan thuế trước khi bắt đầu thực hiện. Như vậy công ty bạn chỉ được trích khấu hao TSCĐ sau khi thông báo với cơ quan thuế. Công ty bạn từ năm 2009 đến 2013 chưa thông báo việc đăng ký phương pháp trích khấu hao cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thì chi phí khấu hao TSCĐ không được trừ khi tính thuế TNDN.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn