Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh (không gắn với dự án đầu tư), văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Để Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh (không gắn với dự án đầu tư), văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thủ tục làm như thế nào? Xin cho biết?

  Nội dung này được Công ty Luật TNHH IPIC GROUP tư vấn như sau:

  • - Bạn nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở KH & ĐT
   - Sở KH&ĐT: thụ lý hồ sơ, ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc trình UBND Thành phố phê duyệt.
   - Bạn nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại BPMC. Nếu hồ sơ không hợp lệ: kết quả là Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau khi sửa đổi hồ sơ, Bạn nộp lại hồ sơ tại BPMC và thực hiện theo trình tự như lần nộp đầu tiên.
   a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
   1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo mẫu: BM-HAPI-11-17 (Phụ lục III-4, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010);
   2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư của Doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã được cấp;
   3. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh, Văn phòng đại diện kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ (trường hợp thay đổi người đứng đầu Chi nhánh, Văn phòng đại diện);
   4. Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cá nhân khác (trường hợp chi nhánh thay đổi mục tiêu, ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoặc thay đổi nhân sự đã đăng ký chứng chỉ hành nghề);
   5. Báo cáo tình hình hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
   b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.
   - Thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;
   - Thời gian xem xét và cấp GCNĐKHĐ: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
   - Đối với trường hợp dự án điều chỉnh thuộc diện thẩm tra đầu tư: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


  Nguồn:

  IPIC GROUP
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn